استحصال گرده نر نخل

پیشنهاد راه اندازی واحد تولید گرده نر نخل

درخت نخل مثل هر محصول دیگه ای به نهاده های کشاورزی مثل سم، کود وابزار آلات نیاز داره، اما بین نهاده ...

ادامه مطلب