چاچَب

ابزاری برای جمع کردن میوه زیر درختان

چاچب در واقع یک چتر معکوس است که در باغ قابلیت جابجایی دارد و خیلی راحت و سریع زیر درخت میوه نصب میشود. میوه ها با تکاندن داخل چاچب ریخته و سپس وارد سبدهای زیر آن میشوند 
به همین سادگی

فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من